ศาลเยาวชนฯ เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ 

 

นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ซึ่งจัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ และบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การฝึกบังคับอากาศยานไร้คนขับจริง และนำความรู้ที่ได้มาวางแผนในการพัฒนาตนเองและเพิ่มความรู้ด้านทักษะอาชีพต่อไป 

Hits: 57

Related posts