ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทร. นำเรือท้องแบนส่งอาหารให้ชาวสิงห์บุรี บรรเทาความเดือดร้อน หลังน้ำท่วมออกมาไม่ได้

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ สนับสนุนเรือท้องแบนนำส่งอาหารให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย ต.พระงาม จ.สิงห์บุรี

วันนี้ (19 ต.ค.65) กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ สนับสนุนกำลังพลพร้อมเรือท้องแบน เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่บ้านพระงาม หมู่ที่ 4 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่โดนน้ำท่วมล้อมรอบ ทำให้เส้นทางการสัญจรถูกตัดขาดรถยนต์ไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ ประชาชนในพื้นที่จะต้องอาศัยเรือเข้าออกเพื่อมารับอาหารและถุงยังชีพ สิ่งของเครื่องใช้บริเวณพื้นที่แห้ง ที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นตั้งไว้ โดยเรือท้องแบนและกำลังพลของกองทัพเรือ จะทำหน้าที่ช่วยลำเลียงอาหาร และสิ่งของต่างๆ ที่ทางหน่วยงานเข้าทำการช่วยเหลือนำเข้าไปให้กับประชาชน ตลอดจนการช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับการร้องขอ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัย

นอกจากนี้ในช่วงเช้า กำลังพลศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้ร่วมสนับสนุนจังหวัดสิงห์บุรีในการประกอบอาหารจากโรงครัวพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนตามพื้นที่ต่างๆของจังหวัดสิงห์บุรี

สำหรับประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน สามารถแจ้งเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากกองทัพเรือ ได้ที่สายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ 1696 ตลอด 24 ชั่วโมง

Related posts