เหล่ากาชาดนนท์-จังหวัดนนท์ มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัยนนทบุรี

นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางนงลักษณ์ ซุ้นหั้ว รองนายกเหล่ากาชาดฯ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ กิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ด ลงพื้นที่มอบถุงธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 980 ชุด ณ วัดบางจาก ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด โดยมี พระครูกิตตินนทคุณ (ชูเกียรติ ฐิตคุโณ) เจ้าอาวาสวัดบางจาก นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ปลัดจังหวัดนนทบุรี ป้องกันจังหวัดนนทบุรี เสมียนตราอำเภอปากเกร็ด นายสนิท นวลละออ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบถุงธารน้ำใจดังกล่าว พร้อมลงเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยตามบ้านเรือน จำนวน 15 ครัวเรือน

Cr. ภาพข่าว สมศักดิ์ หิรัญรุ่ง 7-11 สตาร์นิวส์วัน รายงาน

 

 

 

Related posts