กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันปิยมหาราช

กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 23 ต.ค.65 เวลา 07.30 น. พ.อ.บำรุง วิชาธร รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี (ท.), พ.อ.พยุงศักดิ์ กรีเงิน หน.กลุ่มงานนโยบาย แผน และการข่าว, พ.อ.สถาพร กีรติโฆษิต หน.กลุ่มงานบริหารบุคคลและส่งกำลังบำรุง กอ.รมน.จังหวัด น.บ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2565 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี

Cr. สมศักดิ์ 7-11 สตาร์นิวส์วัน รายงาน

Hits: 67

Related posts