ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรี วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 เนื่องในวันปิยมหาราช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช” โดยหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งราชการและภาคเอกชน จะพร้อมใจกันประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีการจัดเป็นส่วนกลางที่ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลานพระราชวังดุสิต

ทั้งนี้ กองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือกรุงเทพ กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า เนื่องในวันปิยมหาราช เป็นประจำทุกปี ในการนี้ พลเรือเอก ระพีพงษ์ โสวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ นำหน่วยงานราชการภาคเอกชนและหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ร่วมทำพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อกองทัพเรือ และพสกนิกรชาวไทย

Related posts