วัดมงคลเขต (วังไร่) สืบสานประเพณีบุญ “ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565”

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 23 ต.ค.65 ที่วัดมงคลเขต (วังไร่) ต.ดงป่าคำ อ.เมือง จ.พิจิตร ร.ต.ท.บุญโรจน์-คุณประดับ ธาราภิบาล คุณกิติพัฒน์ ธาราภิบาล นายอมรพันธุ์-คุณณัชชา สุวรรณเนาว์ และครอบครัวธาราภิบาล เป็นประธานในพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาสที่วัดมงคลเขต

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา โดยได้ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินและบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนซ่อมแซมศาสนสถานโบสถ์ วิหาร อาคารปฏิบัติธรรม และสร้างซุ้มประตูเข้าวัด โดยได้รับความเมตตาจาก พระอธิการรุ่งโรจน์ โรจนธฺมโม เจ้าอาวาส เป็นองค์ประธาน พร้อมมี ด.ต.วิชัย ศิริรักษ์ ประธานชุมชนอมรพันธ์นคร 8 ดร.ปัณฑิพาณ์ ธาราภิบาล คุณนพสร-คุณประเสริฐ ธารานิธิภัทร คุณบุญเลิศ-คุณวงเดือน ทั่งทอง คุณสมปอง-คุณอำพัน ทองเที่ยม ฯลฯ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงตำบลดงป่าคำ ฯลฯ ได้ร่วมงานบุญกันเป็นจำนวนมาก ยอดปัจจัยในการทำบุญในปีนี้ได้ทั้งสิ้น 528,059.25 บาท

Related posts