ผู้ช่วย ผบ.ทร. นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะกรรมการจัดงานรำลึกครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี “เสด็จเตี่ย”

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาจัดกิจกรรมน้อมรำลึกครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.65 พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามการดำเนินงาน และพิจารณาในการจัดกิจกรรมฯ ณ ห้อง WAR ROOM ชั้น 3 กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน

กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่กองทัพเรือ ร่วมกับมูลนิธิราชสกุลอาภากร มูลนิธิกรมหลวงชุมพรหาดทรายรี ตลอดจนภาคประชาชนที่ศรัทธา “กรมหลวงชุมพรฯ” ทั่วประเทศ จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงวางรากฐานกิจการทหารเรือในด้านต่างๆ ให้มีความมั่นคงตราบจนปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็น “หมอพร” ที่รักษาประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่แบ่งแยกชนชั้น ตลอดจนเป็นที่รัก และศรัทธาของประชาชนทั่วประเทศอีกด้วย ดังนั้นในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันสิ้นพระชนม์ใน 19 พ.ค.66 คณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาการจัดกิจกรรมต่างๆ ต่อเนื่องตั้งแต่วันคล้ายวันประสูติใน 19 ธ.ค.2565 ไปจนถึงวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ใน 19 พ.ค.66 โดยมีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย

– กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันที่ 19 ธ.ค.65 โดยจัดกิจกรรมและพร้อมขับร้องเพลงพระนิพนธ์ของกรมหลวงชุมพรฯ ร่วมกับ ศาลกรมหลวงชุมพรฯ 36 จังหวัด ทั่วประเทศ ในกรอบ “จากสัตหีบถึงหาดทรายรี ก้องกังวานเพลงพระนิพนธ์เสด็จเตี่ย”

– กิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อรำลึกถึงวันสิ้นพระชนม์ในวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๖ พร้อมกับการเปิดกระโจมไฟ ณ หาดทรายรี จังหวัดชุมพร

– กิจกรรมกองทัพเรือสัญจรเพื่อประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ โดยจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารเรือ และการจัดนิทรรศการแสดงพระประวัติฯ

– กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ

– การปรับปรุงบูรณะศาล/พระรูป/พระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทั่วประเทศ

– กิจกรรมสวนสนามทางทะเล โดยการจัดกำลังทางเรือจากกองทัพเรือ ร่วมกับ ทสปช.ทางทะเล ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน อ่าวไทยตอนล่าง และอันดามัน

– การจัดทำหนังสือพระประวัติฯ 2 ภาษา และเสวนาวิชาการ

-กิจกรรมเทิดพระเกียรติในส่วนของโรงเรียนนายเรือ

อันเป็นกิจกรรมที่คณะกรรมการจัดงานฯ ร่วมพิจารณาจัดตามแนวทางที่พระองค์ท่านได้สร้างไว้ในฐานะองค์บิดาของทหารเรือไทย สร้างความรัก และศรัทธา จากประชาชนทั่วประเทศตลอดระยะเวลา 100 ปี

Related posts