ร่วมแสดงความยินดี

นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ อดีตประธานศาลฎีกา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมงคลสมรสระหว่าง นายพงศ์ภัทร เสมรสุต กับ นางสาวเมธิกา สงวนพงศ์ ธนกุลสมบัติ โดยมี นายทรงพล สงวนพงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา นายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และ ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมพิธี ณ AUBE ถนนราชพฤกษ์

 

 

Hits: 83

Related posts