“ราชทัณฑ์” จับมือ “แฟลช เอ็กซ์เพรส” ร่วมส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง

นายอายุตม์ สินธพพันธ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วย นายคมสันต์ แซ่ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่ผู้ต้องขังทั่วประเทศ พร้อมรับมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง โดยมี นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา คณะผู้บริหาร บุคลากรจากบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมงานดังกล่าวฯ ณ เรือนจำชั่วคราวกลางเวียง ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายอายุตม์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมราชทัณฑ์ กับ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ด้านการส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่ผู้ต้องขังทั่วประเทศ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ในฐานะที่เป็นบริษัทขนส่งด่วนและยังมีธุรกิจอื่นๆ ที่ครอบคลุมและช่วยสนับสนุนการให้บริการด้านอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร ซึ่งตอบโจทย์รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคที่ปรับตัวจากออฟไลน์มาสู่ออนไลน์เพิ่มมากขึ้น โดยได้นำข้อมูลเหล่านี้มาแบ่งปันให้กับกลุ่มผู้ต้องขังหญิง ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เพื่อให้รู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กับคนภายนอก ตลอดจนให้ไอเดียในการประกอบอาชีพในยุคปัจจุบัน รวมถึงแนะนำทักษะ ความรู้ ความสามารถที่บริษัทหลายๆ แห่งมองหา อาทิ ความสามารถในการปรับตัว ความร่วมมือกับผู้อื่น การสื่อสาร และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น

นายอายุตม์ฯ กล่าวปิดท้ายว่า ขอขอบคุณบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทยแบบครบวงจร ที่เข้ามาอบรมเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ต้องขังหญิงของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ด้วยหวังสร้างกำลังใจ พร้อมให้แนวทางการสร้างอาชีพที่มั่นคง ตลอดจน เทคนิคในการสมัครงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้ง นอกเหนือจากกำลังใจ คือการให้ความรู้เพื่อจะสามารถนำไปประกอบอาชีพที่มั่นคง ตลอดจนสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

Related posts