บริษัทใหม่ในเครือเอ็กซอนโมบิล ลุยตลาดน้ำมันหล่อลื่น และเคมีภัณฑ์ในไทย

บริษัทใหม่ในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ทำการตลาดผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นแบรนด์ “โมบิล” และทำการตลาดเคมีภัณฑ์ที่หลากหลายภายใต้แบรนด์ของ ExxonMobil อาทิ Isopar™, Exxsol™, Solvesso™

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 บริษัท เอ็กซอนโมบิล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited หรือ EMMTL) ซึ่งเป็นบริษัทใหม่ในเครือเอ็กซอนโมบิล เริ่มทำการตลาดผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบรนด์ “โมบิล” และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ในประเทศไทย

บริษัทใหม่ได้ทำการตลาดผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบรนด์ “โมบิล” ทั้งในภาคผู้บริโภคและภาคพาณิชย์ น้ำมันหล่อลื่น “โมบิล” มีจำหน่ายที่ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นชั้นนำ ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ และศูนย์น้ำมันหล่อลื่นทั่วประเทศEMMTL ยังทำการตลาดสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนภายใต้แบรนด์ต่างๆ ของ ExxonMobil เช่น Isopar™, Exxsol™ และ Solvesso™ และผลิตภัณฑ์แบรนด์พิเศษอื่นๆ ที่คิดค้นมาสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมเฉพาะทาง นอกจากนี้ บริษัทมีสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่มีช่วงการกลั่นและการระเหยที่หลากหลายเหมาะสมสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เอ็กซอนโมบิลได้ก่อตั้ง บริษัท เอ็กซอนโมบิล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและเคมีภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของ ExxonMobil ให้แก่ตลาดในประเทศไทย ต่อมา ในวันที่ 18 เมษายน 2566 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ETL) และ EMMTL บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าว

Hits: 21

Related posts