GPSC จับมือกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สอท.จัดโครงการ “คนมีไฟ” ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ฟรี

ตามหาคนมีไฟ ที่มีใจอาสาอยากร่วมสร้างสิ่งดีๆ ให้แก่โลก โดยโครงการ “คนมีไฟ” จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้ฟรี ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำเงินค่าไฟฟ้าที่ลดลงจากการติดตั้งระบบฯไปใช้พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่หน่วยงานของตนเองได้

อยากร่วมจุดไฟไปด้วยกัน อ่านเงื่อนไขการสมัครเลย!

1. ผู้สมัครต้องเป็น หน่วยงานภาครัฐ หรือ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่ดำเนินงาน ด้านการศึกษา หรือ ด้านสาธารณสุข หรือ ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ผู้สมัครต้องส่งแผนงานระยะยาว 3 ปี เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก โดยนำเสนอว่าจะนำเงินค่าไฟฟ้าที่ลดลงจากการติดตั้งระบบฯ ของโครงการ “คนมีไฟ” ไปใช้พัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมในรอบพื้นที่หน่วยงานของผู้สมัครอย่างไร

3. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดสูงสุดไม่เกิน 30 kW ต่อแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้เงื่อนไขการนำเงินค่าไฟฟ้าที่ลดลงจากการติดตั้งระบบฯ จากโครงการ “คนมีไฟ” ไปใช้พัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตามแผนที่ผู้สมัครเสนอ

เปิดรับสมัคร วันนี้ – 31 สิงหาคม 2566 Link สมัคร >> https://forms.gle/6r9TikCSVGAhxRqd6 ช่องทางติดต่อสื่อสาร โทร. 097-150-5161 Line : konmeefai Email : [email protected]

                                                         

 

Related posts