“ราชทัณฑ์” นำผู้ต้องขังช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนประสบเหตุโกดังพลุระเบิดมูโนะ

วันนี้ (5 ส.ค.66) นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุโกดังเก็บประทัดและดอกไม้ไฟระเบิด ในพื้นที่ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส แรงระเบิดส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือน และทรัพย์สิน เกิดความเสียหายจำนวนมาก เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมานั้น

กรมราชทัณฑ์ โดยนายอภินันท์ ศรียอดแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ได้รับการประสานเพื่อขอสนับสนุนอัตรากำลังคนเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยร่วมกับสำนักงานจังหวัดนราธิวาส สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส และหน่วยงานในพื้นที่ นำกำลังคน พร้อมด้วยแรงงานผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวโคกยามู จำนวน 25 คน นำทีมโดย นายวัชระศักดิ์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการอบรมและโคกฝึกวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าเรือนจำชั่วคราวยามู เข้าสนับสนุนช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน ผู้ประสบเหตุโกดังพลุระเบิดมูโนะ บริเวณ ต.มูโนะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส แบ่งเป็น เข้าช่วยเหลือซ่อมแซม หลังคา บ้านเรือนประชาชน ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 จำนวน 5 คน และวันที่ 5 สิงหาคม 2566 เข้าช่วยเหลือ ซ่อมแซม และทำความสะอาดพื้นที่ผลกระทบแรงระเบิด จำนวน 20 คน

นายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำงานสาธารณะภายใต้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 มาตรา 48 นับเป็นอีกหนึ่งกระบวนการสำคัญในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ผ่านการทำงานบริการสังคม เป็นการพัฒนานักโทษเด็ดขาดให้รู้จักการอุทิศตนในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เป็นแนวคิดในการพัฒนาพฤตินิสัยที่มุ่งเน้นให้นักโทษเด็ดขาดได้มีโอกาสในการทำความดีเพื่อตอบแทนสังคม

 

Related posts