“ซินแสจู” ปธ.มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม จัดทำบุญงานทิ้งกระจาดปี’66

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.66 ที่มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม เขตประเวศ กรุงเทพฯ อาจารย์วิชัย ชูชัยเจริญ (ซินแสจู) ประธานมูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม จัดทำบุญงานทิ้งกระจาดประจำปี 2566 ครั้งที่ 39 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, นายสมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย, นายธนกร สิริบุญสุข, นายอภิชาติ ชโยภาส, ดร.แสงชัย โสตถีวรกุล, นายบุญชัย เมธีดุลสถิตย์ บจก.เอ็ม เอฟ ออโต้, คุณรุ่งนภา วงศ์ศรีสุชน, นายปรีชา ประเสริฐถาวร ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ สมัยที่ 40, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และนายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.58ปี) ร่วมพิธี

ต่อมาเวลา 09.30 น. ไคตั้ว ก้งฮุก (เปิดพิธีสวด) พระสงฆ์จีนสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพุทธบูชา, เวลา 12.00 น. รับประทานอาหาร, เวลา 13.00 น. ไหว้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ, เวลา 14.00 น. พระสงฆ์จีนนำคณะผู้ใจบุญทำพิธีเวียนธูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และสวดพระพุทธมนต์ให้สุขภาพแข็งแรง, เวลา 17.00 น. รับประทานอาหารเจ และเวลา 18.00 น. ทำพิธีเอี่ยมข้าว (ซิโกว) ให้เหล่าดวงวิญญาณไร้ญาติขาดมิตร มารับประทานของเซ่นไหว้ต่างๆ พร้อมแจกข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของจำนวน 1,288 ชุด ให้กับประชาชนอีกด้วย

Related posts