ผบ.ทร. เยี่ยมอำลาหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

วันนี้ (7 ส.ค.66) พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) และ นางจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ณ กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง อ.เมือง จ.นครพนม โดยมี พล.ร.ต.สมาน ขันธพงษ์ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (ผบ.นรข.) พร้อมข้าราชการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ให้การต้อนรับ

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมทั้งให้โอวาทและขอบคุณกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ และเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนาย ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งเพื่อให้ภารกิจต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ในเวลาต่อมา ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ลงเรือที่สถานีเรือนครพนม เพื่อตรวจพื้นที่ปฏิบัติการของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการเปิดปฏิบัติการ ต่อต้านยาเสพติด โดยตั้งเป้าบรรเทาปัญหาลดผลกระทบต่อประชาชน สร้างความปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ กองทัพเรือ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ ซึ่งมีผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มีภารกิจที่สำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ โดยมีหน่วยงานกองทัพเรือในพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เป็นหน่วยรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะการสกัดกั้น และการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตามแนวชายแดนทางบกและทางน้ำ ซึ่งในปี 2566 นี้ หน่วยงานต่าง ๆ ของกองทัพเรือ รวมถึง หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ได้มีการจับกุมตรวจยึดยาเสพติดประเภทต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,597,985,600 บาท

 

Hits: 40

Related posts