พิธีมอบทุนการศึกษา โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 66 ณ โรงเรียนหอวัง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

โดย ดร.ประวัติ สุทธิประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง และผู้ปกครอง

คุณเมยวดี ศรีดี ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนหอวัง ช่วยเติมเต็ม และให้กำลังใจนักเรียนและมอบทุนทรัพย์เป็นทุนการศึกษาให้นักเรียน

Hits: 33

Related posts