อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นำจิตอาสาบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.66 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร, นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ, นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา, นางสาวจุฑารัตน์ จินตกานนท์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ, นายปราโมทย์ ทองศรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา, ผู้บัญชาการเรือนจำ, ผู้อำนวยการทัณฑสถานเขต 10, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ ร่วมพิธี

โดยได้รับความร่วมมือจากภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการรับบริจาคโลหิตจากจิตอาสา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ทั้งหมด 107 คน ได้รับโลหิตกว่า 32,400 ซีซี ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 อาคารกรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี

 

สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในครั้งนี้ เป็นการแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ตลอดระยะเวลายาวนาน อำนวยประโยชน์สุขแห่งปวงประชาทั่วทั้งแผ่นดิน

Related posts