เจียไต๋ มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้เทศบาลนครอ้อมน้อย สนับสนุนการสร้างแปลงสาธิตการปลูกผัก ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย สนับสนุนเทศบาลนครอ้อมน้อยในกิจกรรม 1 อปท. 1 สวนผักสมุนไพรใกล้ตัว ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยนายวิศิษฎ์ พงศ์พันธุ์ศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน ได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวจำนวน 550 ซอง ให้กับนายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย เพื่อนำไปสร้างแปลงสาธิตการปลูกผักสมุนไพรในเทศบาลนครอ้อมน้อย

นอกจากนี้ กลุ่มพนักงานเจียไต๋อาสาจากสำนักงานอ้อมน้อยได้ร่วมแนะแนวและมอบความรู้วิธีการเพาะปลูกให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป้าหมายในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถเพาะปลูกผักสวนครัวที่สด สะอาด และปลอดภัย สามารถนำมารับประทานและนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามเจตนารมณ์ของเจียไต๋ ในการมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ

 

Visits: 21

Related posts