โฆษก ทร. เผย กรมสรรพาวุธทหารเรือ ทำการทดสอบการบินของเป้าบิน พิสัยกลางแบบไอพ่น

โฆษก ทร. เผย กรมสรรพาวุธทหารเรือ ทำการทดสอบการบินของเป้าบิน พิสัยกลางแบบไอพ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจรับแล้ว โดยเป้าบิน สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์

พล.ร.อ.ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 กองทัพเรือ โดย กรมสรรพาวุธทหารเรือ ได้ดำเนินการตรวจรับเป้าบินพิสัยกลางแบบไอพ่นในขั้นตอนการบินทดสอบทดลองเป้าบินพิสัยกลาง ณ หาดยาว สนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข 15 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งผลการดำเนินการทดสอบทดลองเป้าบินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามสัญญา โดยรางปล่อยและเป้าบินสามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ สำหรับการทดสอบทดลองการบินจริง (Setting to Work) ในครั้งนี้ ทางบริษัทผู้ผลิต ได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญการบินเป้าบินไอพ่นเข้ามาทดสอบทดลองด้วยการบินจริงร่วมกับพลเรือโท เกรียง ชุณหชาติ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ และเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือ ซึ่งเป็นไปตามสัญญา ซึ่งกรมสรรพาวุธทหารเรือ ได้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด

โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า โครงการจัดซื้อเป้าบินพิสัยกลางแบบไอพ่น เป็นการจัดหาเป้าบินฯ จำนวน 3 ระบบ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก่อนหน้านี้มีความพยายาม ในการกล่าวหากองทัพเรือ ในส่วนของการจัดหารางปล่อยเป้าบินว่า ที่เป้าบินฯ บินไม่ได้ เพราะไม่ได้ซื้อรางส่งบินมาด้วย ไม่ต่างอะไรกับการซื้อจรวดโดยไม่ซื้อแท่นปล่อยจรวด  ซึ่งกองทัพเรือได้ชี้แจงมาโดยตลอดว่า รางปล่อยเดิมของ กองทัพเรือ ที่มีใช้ราชการอยู่สามารถใช้งานกับเป้าบินที่จะจัดหาใหม่ และสามารถใช้กับเป้าบินของเดิมที่ กองทัพเรือ มีประจำการอยู่แล้วได้ เพียงแค่ปรับปรุงเล็กน้อย ซึ่งหาก กองทัพเรือ จัดหารางปล่อยด้วยจะต้องใช้งบประมาณถึง 17 ล้านบาท หรือประมาณ 1 ใน 3 ของมูลค่าโครงการในภาพรวม ซึ่งกองทัพเรือ พิจารณาแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดหารางปล่อยใหม่ และเป็นการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดในทรัพยากรที่กองทัพเรือมีอยู่จริง ซึ่งการทดสอบในครั้งนี้เป็นการยืนยันว่ากองทัพเรือดำเนินการด้วยความโปร่งใสมิได้มีผลประโยชน์หรือการทุจริตเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด โดยกองทัพเรือ ขอเน้นย้ำว่า ในการจัดหายุทโธปกรณ์ต่างๆของกองทัพเรือนั้น กองทัพเรือจะคำนึงถึงการใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด และสามารถตรวจสอบได้

 

 

 

Related posts