โรงเรียนหอวังจัดกิจกรรมวันแม่ “หนึ่งเดียวคือแม่” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ปี 2566

วันที่ (11 สิงหาคม 2566) ดร.ประวัติ สุทธิประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมวันแม่ “หนึ่งเดียวคือแม่” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ที่โรงเรียนหอวัง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โดยทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมวันแม่ และได้มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6 และได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ และแสดงถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงความรัก ความกตัญญูของลูกที่มีต่อแม่ เปิดโอกาสให้ลูกได้ตอบแทนคุณแม่ที่ยิ่งใหญ่ รวมทั้งแสดงถึงความรักและความห่วงใย สายใยความผูกพันที่แม่และลูกมีต่อกันด้วย

Cr.อ้วนราบ11

Hits: 27

Related posts