เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสารวิทยา ปีการศึกษา2565

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 นายนโรดม นรินทร์รัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา ประธานในพิธีมอบเสื้อสูทสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และกล่าวให้โอวาท แก่ผู้นำองค์กรนักเรียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการองค์กรนักเรียนโรงเรียนสารวิทยา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่ผู้นำองค์กรนักเรียน ให้เกิดความภาคภูมิใจในภาระหน้าที่ของการเป็นผู้นำนักเรียน อีกทั้งยังเป็นเกียรติประวัติแก่นักเรียนและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมนักเรียนให้เจริญก้าวหน้า

โดยคุณเมยวดี ศรีดี ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสารวิทยา ปีการศึกษา2565 และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ทำการส่งมอบเสื้อสูทสภานักเรียนโรงเรียนสารวิทยา ให้กับทางโรงเรียนสารวิทยา

โดยนายนโรดม นรินทร์รัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา เป็นผู้รับมอบเสื้อสูทสภานักเรียน จำนวน 30 ตัว เพื่อให้สภานักเรียนไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนต่อไป..

Cr.อ้วนราบ11

Visits: 55

Related posts