ผบ.ทร. เป็นประธานงานวิ่งการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อม Net Zero Emission Navy Marathon Sport Expo 2023

วันนี้ (20 ส.ค.66) พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อม และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในแต่ละรายการ ณ ท่าเรือจุกเสม็ดฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี โดยมี พล.ร.อ.ปกครอง มนธาตุผลิน ประธานกรรมการสวัสดิการกีฬากองทัพเรือ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมฯ ตลอดจนคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ

กองทัพเรือ ร่วมกับ สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของโลก หรือสภาวะโลกร้อน ซึ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น และส่งผลกระทบกับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางอากาศ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงได้ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรม วิ่งการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและผลักดันการแก้ปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วน ด้วยการรณรงค์และความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รวมถึงขยายผลส่งต่อถึงครอบครัวให้ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกรูปแบบ โดยเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อม จะได้นำไปสมทบเข้ากองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือข้าราชการ ทหาร และครอบครัวในส่วนของกองทัพเรือ

สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดภายใต้แนวคิด “Net Zero Emission” โดยเป็นการรณรงค์ให้นักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้และตระหนักถึงปัญหาภาวะลดโลกร้อน ด้วยการหันมาอุปโภคและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติกและการใช้พลังงานที่สะอาดจากธรรมชาติทุกมิติ รวมถึงส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพเรือและประชาชนโดยทั่วไป สนใจในการออกกำลังกายเล่นกีฬากันมากขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนชาวไทยโดยรวม และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นและชุมชนข้างเคียง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

การแข่งขันวิ่งการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อม “Net Zero Emission Navy Marathon 2023” แบ่งออกเป็น 4 ระยะทาง ได้แก่ Full Marathon ระยะทาง 42.195 กม. Half Marathon ระยะทาง 21.10 กม. Mini Marathon ระยะทาง 10 กม. และ Fun Run ระยะทาง 5 กม. โดยใช้พื้นที่บริเวณด้านข้างเรือหลวงจักรีนฤเบศร การท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการแข่งขัน ซึ่งเส้นทางในการวิ่ง เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ของกองทัพเรือ จึงเป็นสถานที่ปลอดภัย สวยงามและปลอดมลพิษ ซึ่งผู้สมัครในแต่ละรายการจะได้รับเสื้อแข่งขัน และเหรียญที่ระลึก

 

Related posts