ผบ.ทร. เยี่ยมอำลาฐานทัพเรือสงขลา ชื่นชมกำลังพลเสียสละเพื่อส่วนรวม

วันนี้ (29 ส.ค.66) เวลา 11.40 น. พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ได้เดินทางไปเยี่ยมอำลา ฐานทัพเรือสงขลา ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ บริเวณดาดฟ้าเฮลิคอปเตอร์เรือหลวงปัตตานี ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมี พล.ร.ต.สมชาย ศิพะโยค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบโอวาทแก่กำลังพล และกล่าวอำลาเกษียณอายุราชการ ใจความสำคัญว่า ท่านทั้งหลายปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของกองทัพเรือ ในการสร้างความอบอุ่นใจด้วยการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุตามนโยบายของกองทัพเรือ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจตามที่รัฐบาลมอบหมาย การที่ท่านทั้งหลายยังคงปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง จึงเป็นสิ่งที่ผม และข้าราชการกองทัพเรือรู้สึกชื่นชมในความเสียสละของท่านที่มีต่อประเทศชาติของเรา ผมและข้าราชการกองทัพเรือจะอยู่เคียงข้างท่านเสมอ และจะดำเนินการสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ และขอให้ทุกท่านยึดมั่นในความเสียสละปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนอื่นเพื่อเป็นหลักและเป็นที่พึ่งของประชาชนสืบไป

สำหรับ ฐานทัพเรือสงขลา ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 โดยได้มีการกำหนดอัตราของสถานีทหารเรือสงขลาไว้ในอัตรากองทัพเรือ โดยเริ่มแรกกำหนดเป็นหน่วยในระดับสถานีทหารเรือ และได้ยกฐานะสถานีทหารเรือสงขลา เป็นฐานทัพเรือสงขลา ในปี พ.ศ.2538 โดยมีฐานะเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือฐานทัพเรือสงขลา มีหน้าที่ดำเนินการในเรื่อง การฐานทัพ การป้องกันพื้นที่ การรักษาความสงบเรียบร้อย และระเบียบวินัยของทหาร การสารวัตรทหาร การรักษาความปลอดภัยฐานที่ตั้งหน่วยทหารและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย การกิจการพลเรือน การควบคุมเรือพาณิชย์ การเรือนจำ ตลอดจนการฝึกและศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

Related posts