พิธีมอบทุนการศึกษา โรงเรียนสารวิทยา ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 66 ณ โรงเรียนสารวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

โดย นายนโรดม นรินทร์รัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา และผู้ปกครองพร้อมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสารวิทยา ช่วยเติมเต็ม และให้กำลังใจนักเรียนและมอบทุนทรัพย์เป็นทุนการศึกษาให้นักเรียน

Hits: 25

Related posts