บก.ตม.5 ปล่อยแถวระดมตรวจสอบคนต่างด้าว ภายใต้ยุทธการ “Lanna Force Check”

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.66 ที่บริเวณลานจอดรถ หน้าที่ทำการ ตม.จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผบก.ตม.5 เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมตรวจสอบคนต่างด้าว ภายใต้ยุทธการ “Lanna Force Check” ครั้งที่ 2 ของ บก.ตม.5 โดยร่วมบูรณาการกับ สำนักงาน พมจ.เชียงใหม่ จัดหางานจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด ภ.จว. และ บก.ทท.2

ทั้งนี้เพื่อให้การป้องกันปราบปราม บุคคลต่างด้าวที่อาจเข้ามาแล้วก่ออาชญากรรม กระทำความผิดต่างๆ รวมทั้งการดำเนินการตรวจสอบตามวงรอบแผนมาตรการ ควบคุมตรวจสอบบุคคลต่างด้าวที่มาขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ด้วยเหตุผลเพื่อศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน มูลนิธิหรือสมาคมในความรับผิดชอบของ บก.ตม.5 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ

สมศักดิ์ หิรัญรุ่ง ผู้สื่อข่าว 7-11 สตาร์นิวส์วัน รายงาน

Related posts