ทร.-สพฉ. ร่วมกันลงนามการช่วยเหลือผู้ประสบภัย-ผู้ป่วยฉุกเฉินทางทะเล

กองทัพเรือและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมกันลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ป่วยฉุกเฉินทางทะเล เพื่อการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงเท่าเทียม และมีคุณภาพมาตรฐาน

วันนี้ (19 ก.ย.66) พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) และ ร.อ.นายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (เลขา สพฉ.) ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ป่วยฉุกเฉินทางทะเล เพื่อการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงเท่าเทียม และมีคุณภาพมาตรฐาน ระหว่างกองทัพเรือกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ การลงนามบันทึกความร่วมมือ ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ป่วยฉุกเฉินทางทะเล เพื่อการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงเท่าเทียม และมีคุณภาพมาตรฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัยทางทะเล และบูรณาการด้านการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เกิดกลไกการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทางทะเล ที่ประสบอันตรายหรืออุบัติภัยทางทะเล โดยสอดคล้องกับภารกิจของกองทัพเรือ พร้อมทั้งมีกฎหมายรองรับการปฏิบัติ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ และเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน

 

Related posts