ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ รับมอบเงินจาก ปตท.สผ. สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ

วันนี้ (19 ก.ย.66) นาวาเอก ปิยะศักดิ์ นิลนิมิตร รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ให้การต้อนรับ นางสาวบุษบรรณ จีนเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ในโอกาสเป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบงบประมาณจำนวน 1,256,702 บาท เพื่อสนับสนุนการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์และปรับปรุงโรงอนุบาลเต่าทะเล บนพื้นที่ปฏิบัติการหน่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

สำหรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์และปรับปรุงโรงอนุบาลเต่าทะเล มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ชายหาดเกาะคราม เกาะอีร้า และเกาะจาน ให้เป็นพื้นที่วางไข่ของเต่าทะเล ตลอดจนการอนุบาลไข่เต่าและลูกเต่าอย่างยั่งยืน เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริการทางระบบนิเวศของประเทศไทย

Related posts