ครบรอบ 25 ปี กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร “รำลึกการก่อตั้งกฎหมายเพื่อเกษตรกร” ประธานบริหารพร้อมเลขาธิการย้ำพร้อมเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือเกษตรกร

วันที่ 17 พ.ค.67 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ได้จัดกิจกรรมรำลึกการก่อตั้งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่มีอายุครบ 25 ปี โดยมี นายสุรชัย เบ้าจรรยา ประธานกรรมการบริหาร นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกระดับ ได้ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 25 ปี โดยได้มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ conference ไปยังสำนักงานสาขาจังหวัดทั่วประเทศ

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กล่าวว่า การก่อเกิดของกองทุนฟื้นฟูฯ นั้น ผ่านการรวมตัวต่อสู้ที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นของพี่น้องเกษตรกรมา เป็นเวลายาวนาน เริ่มตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา จนกระทั่งได้เป็นกฎหมายกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเมื่อปี 2542 ถึงวันนี้ครบ 25 ปี ถ้านับเป็นอายุคนก็เข้าสู่วัยหนุ่มสาวเต็มตัว วีรชนที่เสียสละผลักดันกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาได้รับรู้ว่า พวกเราชาวกองทุนฟื้นฟูฯ มีความมุ่งมั่นในการทำงานช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้ง ในฐานะที่เป็นทั้งผู้ผลักดัน เรียกร้อง เสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมา รู้สึกภาคภูมิใจที่เห็นกองทุนฟื้นฟูฯ มีความเจริญก้าวหน้า มีผลงานเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน ยืนยันว่าในปีต่อไปจะมีการพัฒนาปรับปรุงให้กฎหมายฉบับนี้มีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นที่พึ่งพาให้สมกับที่เกษตรกรได้ต่อสู้เรียกร้องจนได้กฎหมายมาเป็นของตนเอง

โอกาสนี้ นายสุรชัย เบ้าจรรยา ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหาร พนักงานทุกคนที่ทุ่มเทเสียสสะทำงานเพื่อเกษตรกร ในด้านนโยบายพร้อมให้การสนับสนุนทั้งเรื่องงบประมาณ การกำหนดทิศทาง และการประสานงานกับภาครัฐให้งานเดินหน้าได้อย่างราบรื่น เนื่องในวันครบรอบ 25 ปี ขอให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีความมั่นคง แข็งแรง เป็นรากฐานที่พึ่งพิงให้เกษตรกรต่อไป

 

 

 

Related posts