คุมประพฤติ จับมือ กยศ. ปรับโครงสร้างหนี้ แบ่งเบาภาระผู้ถูกคุมความประพฤติ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 17 พ.ค.67 ที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น 10 กระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงยุติธรรม ระหว่าง กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยมี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และ นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายนิยม เติมศรีสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม คณะผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมในพิธี

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่าง กรมคุมประพฤติ โดย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ และ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดย นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้กู้ยืมเงินจาก กยศ. จำนวนกว่า 12,500 ราย เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติและช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนให้ กยศ. เพื่อนำมาใช้หมุนเวียนให้กู้ยืมแก่นักเรียนหรือนักศึกษารุ่นต่อไป รวมทั้งการจัดการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผน การบริหารจัดการการเงินให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เทคนิค และวิธีการวางแผนจัดการการเงินอย่างเป็นระบบ

Related posts