ก.วัฒนธรรม เข้าร่วมงานแถลงความสำเร็จการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.67 เวลา 15.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐฝรั่งเศส) นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมงานแถลงความสำเร็จการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกของประเทศไทย โดย นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน และประกาศความสำเร็จของประเทศไทย ที่พร้อมต้อนรับคณะถ่ายทำภาพยนตร์ทั่วโลก รวมทั้งศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย ที่พร้อมรองรับกองถ่ายทำต่างประเทศ รวมทั้งตอกย้ำมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างแรงจูงใจให้คณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศเลือกประเทศไทย เป็นจุดหมายปลายทางของการสร้างภาพยนตร์

โดยได้ตกแต่งคูหานิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “Filming in Thailand : All your Film Could Ever Need” ภายใน International Village หมายเลขคูหา 112 เพื่อเชิญชวนคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย ประชาสัมพันธ์สถานที่ถ่ายทำ มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำในรูปแบบการคืนเงิน Cash Rebate สิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับกองถ่ายทำต่างประเทศ รวมทั้งแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้กับคณะถ่ายทำต่างประเทศ

นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงผู้ผลิตภาพยนตร์ Thailand Happy Hour โดยนำอาหารว่างไทย มาให้ผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศได้ลิ้มลองรสชาติ โดยภายในงานมีการพูดคุยระหว่างเจ้าหน้าที่กองภาพยนตร์และวีดิทัศน์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกับผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ รวมทั้งผู้ผลิตภาพยนตร์ชาวไทย ผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในการเจรจาธุรกิจกับคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ คานส์ ฟิล์ม เฟสติวัล 2024 (Village International Cannes Film Festival 2024) เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณาการร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคเอกชน เข้าร่วมส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ณ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ คานส์ ฟิล์ม เฟสติวัล 2024 (Village International Cannes Film Festival 2024) เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 25 พฤษภาคม 2567 มีภาคเอกชนเข้าร่วมงาน 12 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทย ได้แก่ M STUDIO, SAHAMONGKOL FILM INTERNATIONAL, BRANDTHINK, NERAMITNUNG FILM, GDH559, YGGDRAZIL GROUP, NIGHT EDGE PICTURES, BENETONE FILMS, HOLLYWOOD (THAILAND), KANTANA MOTION PICTURES, HALO PRODUCTIONS, RIGHT BEYOND และสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์วายไทย ภายในเทศกาลมีหลากหลายกิจกรรมภายในงาน อาทิ กิจกรรมตลาดซื้อขายภาพยนตร์และโทรทัศน์ นิทรรศการคูหาประเทศไทย  เป็นต้น ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ Content Thailand

 

 

Related posts