7 ประเทศ ส่ง 108 ภาพ “ประกวดภาพข่าวอาเซียน 2024”

7 ประเทศอาเซียน ส่ง 108 ภาพ เข้าประกวดภาพถ่ายอาเซียน 2024 หัวข้อ การท่องเที่ยวยั่งยืน โดย สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย รับมอบหมายจาก สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งอาเซียน เป็นเจ้าภาพจัด คณะกรรมการฯ คัดรอบแรกเหลือ 37 ภาพเข้ารอบตัดสิน 30 พ.ค. นี้

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.67 ที่สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกลั่นกรองภาพการประกวดภาพถ่ายอาเซียน 2024 ในหัวข้อ การท่องเที่ยวยั่งยืน มี นายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นประธานกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศ ไทย (สภท.), นายพิสิฐ เสนานันท์สกุล ศิลปินนักถ่ายภาพไทย 2552, นายภานุมาศ สงวนวงษ์ ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว Thai News PIX, นายวีรพจน์ อินทรพันธ์ บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ นสพ.ไทยรัฐ, นายสายัณห์ พรนันทารัตน์ อดีตบรรณาธิการฝ่ายภาพ นสพ.บางกอกโพสต์ โดยมี นายภากร ยังแจ่ม เลขาธิการสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และ นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล ผู้อำนวยการสมาพันธ์ฯ ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองภาพถ่ายที่สมาชิกสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งอาเซียนส่งเข้าประกวด 7 ประเทศ ได้แก่ สปป.ลาว, กัมพูชา, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และ ไทย รวมทั้งสิ้นจำนวน 108 ภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาภายใต้เกณฑ์การตัดสินประกอบด้วย การนำเสนอภาพที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของหัวข้อที่ประกวด, ความคิดสร้างสรรค์และสื่อให้เห็นตามเจตนาที่ต้องการนำเสนอ, องค์ประกอบและมุมของภาพ, ความยากในการเก็บภาพ, คุณภาพของภาพ คัดเลือกภาพถ่ายแต่ละประเทศ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินชุดใหญ่ เพื่อพิจารณาตัดสินในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ต่อไป

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ มีภาพผ่านการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกทั้งสิ้น จำนวน 37 ภาพ ได้แก่ ภาพถ่ายจาก สปป.ลาว จำนวน 3 ภาพ, กัมพูชา จำนวน 6 ภาพ, มาเลเซีย จำนวน 2 ภาพ, เวียดนาม จำนวน 2 ภาพ, อินโดนีเซีย จำนวน 5 ภาพ, ฟิลิปปินส์ จำนวน 9 รูป และจากประเทศไทย จำนวน  10 ภาพ

นอกจากนี้ในส่วนของประเทศไทย คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคัดเลือกภาพจากจำนวน 10 ภาพที่เข้ารอบแรกแข่งขันชุดใหญ่เข้ารับรางวัลเฉพาะในส่วนประเทศไทย คือรางวัล ภาพข่าวท่องเที่ยวไทย 2024” จำนวน 3  รางวัล

สำหรับการจัดประกวดภาพข่าวอาเซียน 2024 ครั้งนี้ สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจาก สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพจัดประกวดฯ โดยมีผู้สนับสนุนหลักได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), บริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด (น้ำดื่มสิงห์) และ สามย่านมิตรทาวน์ โดยจะมีการประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล ในงานครบรอบ 44 ปี สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศ ไทย วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมิตร-ติ้ง รูม สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ

Related posts