โฆษก ทร. แจงกรณีมีผู้เสียชีวิตระหว่างการเข้าจับกุมการลักลอบนำยางพาราเถื่อนเข้าประเทศ

  วันนี้ (18 มี.ค.64 ) พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีส…

Read More