มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบหน้ากากอนามัย และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่โรงพยาบาลสมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19

  “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” มอบหน้ากากอนามัย และเครื่องอุปโภ…

Read More