“จุรินทร์” คืนโฉนดที่ดินให้สมาชิก กฟก.สุโขทัย พร้อมมอบเช็คฟื้นฟูอาชีพ-เช็คชำระหนี้กว่า 61 ล้านบาท

    รองนายกรัฐมนตรี “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษ…

Read More