กำหนดการบำเพ็ญกุศล “นายประเสริฐ ดวงวิชัย” ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

กำหนดการบำเพ็ญกุศล “นายประเสริฐ ดวงวิชัย” อดีตเลขาธิการรัฐสภา และอดีตสมาชิกวุฒิสภา ม.ป.ช.,…

Read More

“ซีพี แอ็กซ์ตร้า” ส่งมอบอาหารและวัตถุดิบให้โรงเรียนทั่วประเทศ ผ่านโครงการ “ลำไย ปันสุข คืนสุข สู่ชุมชน”

ซีพี แอ็กซ์ตร้า ส่งมอบอาหารและวัตถุดิบให้โรงเรียนทั่วประเทศ ผ่านโครงการ “ลำไย ปันสุข คืนสุ…

Read More

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ประชุมจัดทำวารสาร”ฐานันดร ๔” ฉบับปฐมฤกษ์ เฉลิมพระเกียรติครบ 6 รอบ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 คณะสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) นำโดย คุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศ…

Read More

เอ็กซอนโมบิลและพนักงาน มอบเงินสนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด และพนักงานบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบเงินจำนวน 156,…

Read More

“อัยการชลบุรี” มอบสิ่งของให้มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.67 นายยงยุทธ วิจิตรกุลสวัสดิ์ อัยการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะที่ปรึกษาฯ ร่…

Read More