พรรคชาติรุ่งเรือง ” จัดกิจกรรมขอขอบคุณสื่อมวลชนและเลี้ยงสวัสดีปีใหม่

พรรคชาติรุ่งเรือง ” จัดกิจกรรมขอขอบคุณสื่อมวลชน ที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานเลี้ยงข…

Read More

“เสริมศักดิ์” เปิดตัว “ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านหงาว” ระนอง สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 2566

“เสริมศักดิ์” เปิดตัว “ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านหงาว” ระนอง สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถ…

Read More

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งเตือนทุกวัดจัดงาน ห้ามจำหน่ายสุรา และการละเล่นกึ่งพนันเด็ดขาด

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งเตือน! วัดในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ของแต…

Read More

สถาบันพระปกเกล้า ติวเข้มผู้นำเยาวชนพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย มุ่งสู่ผู้นำชุมชนในท้องถิ่น

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมโครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดี จ.สงขลา ได้รับเกียรติจาก อ.วิทวัส ชัยภ…

Read More

ทร. แจงโครงการ “นาวีเพลส” ไม่ใช่ที่พักกำลังพล ยัน สหกรณ์ฯ ถือกรรมสิทธิ์ สมาชิกซื้อแล้วมีสิทธิ์ปล่อยเช่าได้

โฆษกกองทัพเรือ แจง โครงการนาวีเพลส ไม่ใช่อาคารที่พักของทางราชการ แต่เป็นที่พักของข้าราชการ…

Read More