‘นภินทร’ เบิกฤกษ์ มหกรรมค้าชายแดน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดน-ผ่านแดนมุกดาหาร

“นภินทร” เบิกฤกษ์ มหกรรมค้าชายแดน ครั้งที่ 1 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดน-ผ่านแดนมุกดาหาร ตรว…

Read More