ศาลเยาวชนฯ ผนึก 7 หน่วยงานรัฐ กำหนดภารกิจและพิจารณาโครงการติดตามด้วยความห่วงใย

 

นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานการประชุม 7 หน่วยงานรัฐฯ โดยมีผู้แทนจาก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, กรมคุมประพฤติ, กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, กรุงเทพมหานคร, กระทรวงการพัฒนาสังคม, กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกำหนดภารกิจและพิจารณาแผนการดำเนินงานติดตามช่วยเหลือเด็ก, เยาวชน และผู้เสียหาย ให้เกิดความชัดเจน รวมทั้งกำหนดภารกิจ การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมในโครงการ “ติดตามด้วยความห่วงใย” ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยมี ดร.นิลุบล ลิ่มพงษ์พันธ์ ประธานโครงการติดตามด้วยความห่วงใย และคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ซึ่งเป็นคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

Related posts