ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมให้โอวาท “ทหารใหม่” ผลัด 3/63 จัดเลี้ยงอาหารทะเล สร้างขวัญกำลังใจ(คลิป)

 

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมและให้โอวาททหารใหม่กองประจำการผลัดที่ 3/63 จำนวน 4,797 นาย พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารทะเล จากจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ทหารเรือผลัด 3

วันนี้ (11 ก.พ.64) เวลา 09.00 น. พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการ ในส่วนของกองทัพเรือผลัดที่ 3/63 จำนวน 4,797 นาย ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเข้ารับการอบรมทหารใหม่ ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) และ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.) ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โดยภายหลังจากการตรวจเยี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้จัดให้มีการเลี้ยงอาหาร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเลที่กองทัพเรือจัดซื้อมาจากจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารใหม่ รวมถึงเพื่อช่วยเหลือธุรกิจภาคประมง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

จากนั้น ในเวลา 09.00 น. เมื่อ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางมาถึง ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พล.ร.ต.อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) ได้ให้การต้อนรับพร้อมทั้งเชิญ ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ บริเวณหน้าเสาธงกองบังคับการศูนย์การฝึกฯ จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้โอวาทพร้อมทักทายกำลังพล และทหารใหม่ที่เข้ารับการฝึก จำนวน 2,399 นาย

ต่อมา ในเวลา 10.20 น. ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางต่อไปยังศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมี พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.) ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเชิญ ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวให้โอวาท พร้อมทักทายกำลังพล และทหารใหม่ที่เข้ารับการฝึก จำนวน 2,398 นาย

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เน้นย้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้กองทัพเรือให้ความสำคัญเป็นอย่างมากดังนั้นการฝึกหลักสูตรพลทหารใหม่ภาคสาธารณะ ผลัดที่ 3/63 ซึ่งมีกำลังพลเป็นจำนวนมากที่เดินทางมาจากหลากหลายพื้นที่เพื่อมาเข้ารับการฝึก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคติดต่อดังกล่าว

ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมานับตั้งแต่การเดินทางมารายงานตัวเข้ารับการฝึก โดยกองทัพเรือ ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกรายละเอียดตั้งแต่การจัดรถรับส่งพร้อมทีมแพทย์เพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด ขณะเดินทางมาจากภูมิลำเนา การจัดสถานที่คัดกรองอย่างละเอียดก่อนเข้ามายังหน่วยฝึก การจัดเตรียมที่พักอาศัยและสถานที่รับประทานอาหาร ตลอดจนรูปแบบการฝึกต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อการป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งการเตรียมการทั้งหมดในภาพรวมนี้ ได้ผ่านการวางแผนอย่างประณีต เพื่อทำให้ทหารกองประจำการทุกนายที่เข้ารับการฝึกในผลัดนี้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทหารกองประจำการทุกนาย ตั้งใจรับการฝึกหลักสูตรพลทหารอย่างเต็มกำลังต่อไป โดยการฝึกหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณะ ของทหารกองประจำการ ผลัดที่ 3/63 นั้น นับเป็นรายการฝึกที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ กองทัพเรือได้จัดสรรงบประมาณและให้การสนับสนุนทุกรูปแบบ เพื่อที่จะสร้างให้พวกทหารใหม่ทุกนายเป็นทหารกองประจำการที่มีประสิทธิภาพมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนมีระเบียบวินัยที่ดีพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติในหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวว่า “ขอให้ทหารใหม่ทุกนายมีจิตใจที่เข้มแข็งรู้จักอดทนอดกลั้นและมีความสมัครสมานสามัคคีซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะหล่อหลอมให้พวกท่านทุกคนเปลี่ยนสภาพจากบุคคลพลเรือนเป็นทหารที่มีความสมบูรณ์แบบเป็นกำลังพลที่มีความสำคัญของกองทัพเรืออีกส่วนหนึ่งและความพร้อมจะแยกย้ายไปปฎิบัติหน้าที่ตามหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือภายหลังจบการฝึกต่อไป”

สำหรับทหารใหม่ ทหารกองประจำการ ในส่วนของกองทัพเรือผลัด 3/63 ที่เข้ารับการฝึกในครั้งนี้ ได้เข้ารายงานตัวระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งจะทำการฝึกเป็นระยะเวลา 45 วัน ก่อนแยกย้ายประจำการในหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ โดยกองทัพเรือ ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการรายงานตัวของทหารใหม่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีการซักซ้อมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องถึงขั้นตอนในการปฏิบัติต่าง ๆ อย่างละเอียด ตั้งแต่ก่อนวันเข้ารายงานตัว ตลอดจนเมื่อเข้ามาทำการฝึกในหน่วยของทหารเรือเเล้วยังมีมาตรการต่าง ๆ ในการปฏิบัติตลอดเวลา เพื่อให้ทุกคนได้รับการฝึกฝนทั้งร่างกายเเละจิตใจ เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกเเล้วพร้อมจะปฏิบัติงานในหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือทันที เเละเป็นคนดีมีคุณภาพต่อสังคมเมื่อปลดประจำการออกไปเเล้ว

ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้จัดให้มีการเลี้ยงอาหาร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเลที่กองทัพเรือจัดซื้อมาจากจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารใหม่ทุกนาย รวมถึงเพื่อช่วยเหลือธุรกิจภาคประมง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ รวมทั้งเป็นความสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการบริโภคอาหารทะเลที่มีความปลอดภัย โดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการจัดหาอาหารทะเลสด ประกอบด้วยกุ้ง หมึก และปลาทะเล จำนวน 3,000 กิโลกรัม จาก กลุ่มเรือประมงพาณิชย์ ที่เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 โดยเจ้าหน้าที่จากกรมแพทย์ทหารเรือ ในกลุ่มแรงงานเรือประมง จำนวน 126 ลำ และกลุ่มแรงงานท่าเทียบเรือ 16 แห่ง โดยรถแช่แข็งบรรทุกผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ได้เดินทางจากองค์การสะพานปลาสมุทรสาคร มาถึงยัง ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเมื่อคืนที่ผ่านมา สำหรับการจัดซื้ออาหารทะเลในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการครั้งที่ 2 โดยการดำเนินการในครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

 

Related posts