ฟุตบอลกระชับมิตร สานความสัมพันธ์ระหว่างดรีมทีมอำเภอหนองสองห้อง พบกับ ทีมงานป้องกัน อบต.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ที่สนามเจอารีน่า ทีมอำเภอหนองสองห้อง นำทีมโดยนายธรรมรัตน์ โคสมบูรณ์ กีฬาอำเภอหนองสองห้อง และนายเอกพจน์ พรหมแสง ประมงอำเภอหนองสองห้อง พบกับ ทีมงานป้องกัน อบต.หนองสองห้อง นำทีมโดย จ.อ.ชัยชนะ กาลวรรณา ประธานชมรมฯ หนองสองห้อง จ.อ.ภานุมาศ แก้วศรีน้ำใส รองประธานฯ จ.อ.เอนก ศรีหามาตร รองประธานฯ พ.จ.ท.เฉลิมโรจน์ พระสุรัตน์ เลขาธิการ ชมรม และ จ.อ.ยุทธพล แทนธานี ผช.เลขาธิการ ลงแข่งขันเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานในครั้งนี้

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการอุ่นเครื่องและยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานในพื้นที่และการติดต่อประสานงานด้านต่าง ๆ สะดวกรวดเร็วและเกิดประโยชน์อีกด้วย

#ฟุตบอลกระชับมิตร สานความสัมพันธ์ #มิตรภาพเหนือกว่าชัยชนะ
#เน้นเข้าร่วม_ไม่เน้นเข้ารอบ😊

Cr.ผดุงพร พรมนอก รายงาน

Hits: 77

Related posts