ป่อเต็กตึ๊ง “สร้างสุข ใส่ใจ ผู้สูงวัย” มอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ 10 แห่ง 6 จังหวัด

 

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “สร้างสุข ใส่ใจ ผู้สูงวัย” มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ 10 แห่ง รวม 6 จังหวัด เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564ฃ

ระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย.64 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำทีมสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ประกอบด้วย ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ สเปรย์กันยุง แป้ง สบู่ ยาสีฟัน และผงซักฟอก แก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ต่างๆ 10 แห่ง รวม 6 จังหวัด ประกอบด้วย 1. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จ.นนทบุรี 2. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี 3. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี 4. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จ.ปทุมธานี 5. สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จ.สมุทรปราการ

6. สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 7. สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม จ.นครปฐม 8. สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อลำใยอุปถัมภ์) จ.กาญจนบุรี 9. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ และ 10. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 830,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยมี ดร.ปภัสรา เตชะไพบูลย์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ ร่วมมอบสิ่งของ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จ.พระนครศรีอยุธยา

Related posts