สภาทนายความ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาศาลยุติธรรม 139 ปี

 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบหมายให้นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียนและกรรมการประชาสัมพันธ์ สภาทนายความ และนายณัฐพล พวงเพชร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ สภาทนายความ เข้าเยี่ยมคารวะ และมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาศาลยุติธรรม 139 ปี โดยมีนายพงษ์เดช วานิชกิตติกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม ร่วมรับมอบ ณ ห้องรับรองสำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ได้หารือถึงความร่วมมือทางวิชาการและการบริหารจัดการคดีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และด้านอื่น ๆ อีกด้วย

Hits: 63

Related posts