สำนักงานศาลยุติธรรม “มีแล้วแบ่งปัน” มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์-เครื่องอุปโภคบริโภค

 

นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้แก่สถาบันบำราศนราดูร สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ที่สำนักงานศาลยุติธรรมจัดขึ้นภายใต้โครงการ “ศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564” ตามดำริของนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา

Hits: 48

Related posts