กฟผ. มอบเงิน 10 ล้านบาท หนุน รพ.รามาธิบดี ปรับปรุงหอผู้ป่วยรองรับผู้ป่วยโควิด-19

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบเงิน 10 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี และ ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้แทนรับมอบ สำหรับนำไปปรับปรุงหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ระดับสีเหลืองและสีแดงที่เพิ่มขึ้น รวม 80 เตียง ณ บริเวณหน้าอาคาร 50 ปี กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

Related posts