“ราชทัณฑ์” เผย พบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดรายใหม่ พุ่ง 318 ราย

 

วันนี้ (18 ก.ค.64) นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น.) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 318 ราย หายป่วยเพิ่ม 133 ราย รวมยังมีผู้ต้องขังติดเชื้อที่อยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 2,520 ราย และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตติดต่อกันเป็นวันที่ 8

วันนี้สถานะเรือนจำสีแดงที่พบการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น 2 แห่ง คือ เรือนจำอำเภอแม่สอด และเรือนจำจังหวัดสระบุรี ที่พบผู้ต้องขังแดนในติดเชื้อ ส่งผลให้จำนวนเรือนจำสีแดงเพิ่มเป็น 17 แห่ง และเรือนจำสีขาวที่ไม่พบการแพร่ระบาดลดเหลือ 116 แห่ง โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่พบในเรือนจำสีแดง 251 ราย และพบในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ 67 ราย มีผู้ป่วยที่รักษาหายสะสม 36,198 ราย หรือ 92.7% ของผู้ติดเชื้อสะสม 39,059 ราย สำหรับผู้ต้องขังที่ยังรักษาตัวอยู่ เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว 73.7% สีเหลือง 25.3% และสีแดง 1% ผู้เสียชีวิตสะสม 47 ราย หรือ 0.1% ของผู้ติดเชื้อสะสม

นายอายุตม์ กล่าวต่อว่า ในกลุ่มเรือนจำสีแดง 17 แห่ง สามารถแบ่งระดับการแพร่ระบาดออกได้เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1.เรือนจำที่เริ่มควบคุมการระบาดได้แล้ว มีจำนวน 5 แห่ง คือ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง เรือนจำกลางสงขลา เรือนจำกลางคลองเปรม เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา และทัณฑสถานหญิงกลาง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อปรับลดสถานะจากเรือนจำสีแดง ส่วนที่ 2.เรือนจำสีแดงเดิมที่อยู่ระหว่างการควบคุมสถานการณ์ มีจำนวน 6 แห่ง ที่บริหารจัดการและควบคุมโรคอย่างเป็นระบบแล้ว และส่วนที่ 3.เรือนจำสีแดงใหม่ ที่พบการแพร่ระบาดในระยะหลัง จำนวน 6 แห่ง คือ สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี เรือนจำอำเภอธัญบุรี เรือนจำจังหวัดสุโขทัย เรือนจำกลางอุบลราชธานี เรือนจำอำเภอแม่สอด และเรือนจำจังหวัดสระบุรี ซึ่งพบการติดเชื้อในผู้ต้องขังบางแดนเท่านั้น และยังอยู่ระหว่างดำเนินการคัดแยก รักษา และควบคุมโรค รวมทั้งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับการรักษาในกรณีที่อาจจะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้โดยเร็ว

Related posts