ประธานศาลฎีกา นำผู้บริหารศาลยุติธรรม ถวายพระพรชัยมงคล

 

นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม วางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลฎีกา สนามหลวง กรุงเทพฯ พร้อมนำคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ด้วยการจำกัดจำนวนผู้ร่วมงาน และเว้นระยะห่าง ทั้งนี้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ได้ดำเนินการถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์รูปแบบเดียวกันนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

Related posts