มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” รับมอบชุด PPE และแอลกอฮอล์ จากคาวาลลิโน มอเตอร์

 

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณชูเดช เตชะไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการ รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) จำนวน 1,000 ชุด และแอลกอฮอล์ จำนวน 2,000 ลิตร จากคุณนันทมาลี ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการ ในนามบริษัท คาวาลลิโน มอเตอร์ จำกัด และบริษัท คาวาลลิโน เซอร์วิส จำกัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่ออกภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ Ferrari Cavallino Motors เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

Related posts