“ทนายความ” ลุยฟ้อง ปธ.ศาลอุทธรณ์-ผู้พิพากษา วินิจฉัยคดีขัดแนวทางศาลฎีกา-จับตาแวดวงตุลาการ แต่งตั้งผู้พิพากษา ปี 64

 

ผู้สื่อข่าวมีรายงาน ความเคลื่อนไหวในกระบวนการยุติธรรม โดย นายศิษฎ์ กรรณวัฒน์ ทนายความ ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลอุทธรณ์ และนายศุภณัฐ ยิ่งวิริยะ ผู้พิพากษาศาลแพ่งใต้ เป็นจำเลยต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ในข้อหาผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์, ผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

ในคำฟ้องระบุว่า น.ส.ปิยกุล และนายศุภณัฐ วินิจฉัยคดีหมายเลขดำที่ ผบ 231/2564 และคดีหมายเลขแดงที่ ผบ 233/2564 ซึ่งนายศิษฎ์ ฟ้องร้องธนาคารกรุงเทพ ในคดีสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาจำนอง ว่าไม่เป็นคดีผู้บริโภค ซึ่งขัดกับคำวินิจฉัยของศาลฎีกา ที่วินิจฉัยคดีหมายเลขแดงที่ ผบ 300/2562 ที่วินิจฉัยในคดีลักษณะเดียวกันว่าเป็นคดีผู้บริโภค ซึ่งการวินิจฉัยดังกล่าวของ น.ส.ปิยกุล ขัดกับแนวฎีกา

นอกจากนี้ ในแวดวงตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต. จะมีการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษา และตำแหน่งอื่นๆ ประจำปี 2564 หลังจากตำแหน่งหลัก เช่น ประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ ตามบัญชี 1 และบัญชี 2 ไปแล้ว ซึ่งรายงสนล่าสุดของ สำนักข่าวแห่งหนึ่ง ระบุชื่อของ นายประสิทธิ์ เจริญถาวรโภคา รองประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (อ.ก.ต.) ได้ประกาศลาออกกลางที่ประชุม เมื่อวันที่ 6 ส.ค.2564 ที่ผ่านมา เพราะไม่เห็นด้วยกับการทำหน้าที่ของ อ.ก.ต. เสียงข้างมาก ในการแต่งตั้งผู้พิพากษารายหนึ่ง ให้เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ซึ่งโดนร้องเรียนว่ามีส่วนเข้าไปพัวพันกับการแทรกแซงกระบวนการต่อสู้คดีข้อพิพากษาที่ดินจำนวน 46 แปลง ระหว่างบริษัทเอกชนรายใหญ่แห่งหนึ่งกับคู่กรณี ซึ่งมีคดีฟ้องร้องกันจำนวนหลายคดีทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง จนกระทั่งบริษัทต้องยอมจ่ายเงินชดเชยจำนวน 400 ล้านบาท โดยกรณีนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการสอบสวนและเตรียมสรุปและจัดส่งสำนวนให้สำนักงาน ปปช. ดำเนินการต่อไป

แหล่งข่าวในกระบวนการยุติธรรม ระบุว่า ในเรื่องนี้เป็นที่น่าสนใจติดตาม เพราะที่ผ่านมาการบริหารงานในศาลยุติธรรมบางเรื่อง ยังไม่ค่อยโปรงใส และยังไม่มีข้อชี้แจงออกมาอย่างชัดเจน ทำให้สังคมภายนอก มองว่า เป็นเรื่องของความขัดแย้งในแวดวงศาลยุติธรรมหรือไม่ เช่น คดีที่นายปรเมษฐ์ โตวิวัฒน์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบภาค 1 ปฏิบัติภารกิจชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้ยื่นฟ้อง กรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น กรณีถูกกล่าวหาแทรกแซงคดี จนเป็นที่มาของการยื่นฟ้อง ปธ.ศาลฎีกา พ่วงไปอีก 2 สำนวนด้วย หรือคดีที่ นายชำนาญ รวิวรรณพงษ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์คดีชำนาญการพิเศษ และอดีตประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา ได้ร้องเรียน เรื่อง แชทไลน์ล็อบบี้การแต่งตั้ง ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ ก็ยังไม่มีความชัดเจนใดๆ เพราะก.ต.ชุดปัจจุบันจะมีส่วนในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรมประจำปีนี้ด้วย

Related posts