“ราชทัณฑ์” ย้ำไม่มี VIP ยืนยันรักษาพยาบาลตามหลักสาธารณสุข

  “ราชทัณฑ์” ยืนยันรักษาพยาบาลได้มาตรฐานตามหลักสาธารณสุข ย้ำไม่มี VIP ด้านอาการฝ้าที่ปอดของชาติชายฯ แพทย์ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด วันนี้ (30 ส.ค.64) นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ขอรายงานสถานการณ์ และการควบคุมดูแลตัวผู้ต้องขังที่เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมาเรียกร้องทางการเมือง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่ถูกส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน นายพรหมศร วีระธรรมจารี หรือฟ้า นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือไมค์ นายชาติชาย แกดำ และนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ นั้น ในวันนี้แพทย์ประจำทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้เข้าตรวจร่างกาย พบว่า นายพริษฐ์ฯ รู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง ช่วยเหลือตนเองได้ หายใจปกติ ไม่มีเหนื่อยหอบ ไม่มีไอ ไม่มีเจ็บคอ ไม่มีน้ำมูก พักหลับได้ดี สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง ในส่วนของนายพรหมศรฯ รู้สึกตัวดี ไม่มีไข้ พูดคุยช่วยเหลือตัวเองได้ รับประทานอาหารได้ ไม่มีหอบเหนื่อย มีปวดศีรษะเล็กน้อย แพทย์ให้ยาบรรเทาอาการปวด และมีอาการทุเลา นอนหลับพักผ่อน ได้ขับถ่ายปกติ นายภาณุพงศ์ฯ รู้สึกตัวดี ไม่มีอาการหอบเหนื่อย สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หายใจปกติ ไม่มีหอบเหนื่อย ไม่มีไข้ ไม่มีปวดศีรษะ รับประทานอาหารได้ ขับถ่ายปกติ นอนหลับพักผ่อนได้ และนายจตุภัทร์ฯ รู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ไม่มีไข้ ทานอาหารได้น้อยแต่รับประทานขนมได้ อ่อนเพลียเล็กน้อย ขับถ่ายปกติ นอนหลับพักผ่อนได้ ด้านนายชาติชายฯ รู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง ช่วยเหลือตนเองได้ On Cannula 5 LPM ใส่ออกซิเจนเพื่อช่วยรักษาระดับออกซิเจน หายใจได้ปกติ ไม่มีเหนื่อยหอบ ไม่มีไอ ไม่มีเจ็บคอ ไม่มีน้ำมูก พักหลับได้ดี สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง ในส่วนอาการพบฝ้าที่ชายปอดแพทย์ได้เฝ้าสังเกตอาการและดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้ต้องขังทั้งหมด มีสัญญาณชีพและค่าออกซิเจนอยู่ในเกณฑ์ปกติ นายธวัชชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อออนไลน์ ในประเด็นการดูแลผู้ต้องขังของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ นั้น ขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอยืนยันว่าทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์มีการดูแลผู้ต้องขังทุกคนด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสาธารณสุข และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ในส่วนกรณีที่มีเฟซบุ๊ก ที่ใช้ชื่อบัญชีว่า ต๋ง หม่งเหมียว ขื่อ เผยแพร่ข้อความ ระบุว่า “ตำรวจฆ่าคนตายได้สิทธิพิเศษคนใกล้ชิดเข้าเยี่ยมได้ ส่วนผู้ที่ไปชุมนุมโดนจับขังเดี่ยว 19 วัน แม่ยังเข้าเยี่ยมไม่ได้ พบทนายต้องวิดีโอคอนเฟอเร้นเท่านั้น” กรมราชทัณฑ์ ขอชี้แจงว่า ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เมื่อประมาณเดือนเมษายน 2563 กรมราชทัณฑ์ ได้มีมาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวโดยได้มีข้อสั่งการให้เรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่งงดการเยี่ยมญาติเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในเรือนจำ และเปิดให้มีการเยี่ยมญาติผ่านทาง Application Line รวมถึงเปิดให้บริการฝากเงินและซื้อสินค้าที่จำเป็น ผ่านร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังได้ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และไม่มีการยกเว้นให้กับผู้ต้องขังรายใดเป็นกรณีพิเศษ จึงขอให้สังคมและประชาชน ทุกฝ่ายเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และไม่มีการเลือกปฏิบัติตามที่เป็นข่าวอย่างแน่นอน

Related posts