“ราชทัณฑ์” เผยอาการ 5 แกนนำทุกคนไม่มีไข้ ค่าออกซิเจนปกติ ทีมแพทย์ดูแลใกล้ชิด

 

 

“ราชทัณฑ์” เผยอาการผู้ต้องขังการเมืองทุกคนไม่มีไข้ ค่าออกซิเจนปกติ ทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดตามขั้นตอนรักษาผู้ป่วยโควิด

 

วันนี้ (3 ก.ย.64) นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ขอรายงานสถานการณ์ และการควบคุมดูแลตัวผู้ต้องขังที่เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมาเรียกร้องทางการเมือง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้

 

กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่ถูกส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน นายพรหมศร วีระธรรมจารี หรือฟ้า นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือไมค์ นายชาติชาย แกดำ และนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ นั้น

 

ในวันนี้แพทย์ประจำทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้เข้าตรวจร่างกาย พบว่า นายพริษฐ์ฯ รู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย อ่อนเพลียเล็กน้อย ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก นอนหลับพักผ่อนได้ และนายพรหมศรฯ รู้สึกตัวดี ยิ้มแย้มพูดคุยช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีหอบเหนื่อย ไม่มีไข้ ไม่มีปวดศีรษะ รับประทานอาหารได้ ขับถ่ายปกติ นอนหลับพักผ่อนได้ โดยจากการตรวจวัดสัญญาณชีพและค่าออกซิเจนของทั้ง 2 ราย ผลเป็นปกติ และได้รับการรักษาโควิด-19 จนครบ กำหนด 14 วันแล้ว อยู่ระหว่างการพักฟื้นเพื่อจำหน่ายกลับไปคุมขังยังเรือนจำฯ ตามเดิม

 

ในส่วนของนายภาณุพงศ์ฯ พบว่า รู้สึกตัวดี ไม่มีอาการหอบเหนื่อย สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สีหน้าสดใส ยิ้มแย้มพูดคุย ช่วยเหลือตัวเองได้ หายใจปกติ ไม่มีเจ็บแน่นหน้าอก ไม่มีหอบเหนื่อย ไม่มีไข้ ไม่เจ็บคอ ไม่มีปวดศีรษะ รับประทานอาหารได้ ขับถ่ายปกติ นอนหลับพักผ่อนได้ มีอาการปวดเข่าด้านซ้าย ไม่มีอาการบวมแดง เข่าไม่มีผิดรูป เดินทำกิจวัตรประจำวันได้ปกติ แพทย์ได้ให้ยาแก้ปวดเข่าพร้อมแนะนำการปฏิบัติตัว นายจตุภัทร์ฯ รู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ไม่มีไข้ อ่อนเพลียเล็กน้อย ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก นอนหลับพักผ่อนได้ ในส่วนอาการที่พบผื่นขนาดเล็กตามร่างกาย จากการประเมินของแพทย์และการให้ประวัติของนายจตุภัทร์ฯ แจ้งว่าเคยเป็นตั้งแต่อยู่ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง แพทย์จ่ายยาแล้วมีอาการที่ดีขึ้น และในด้าน นายชาติชายฯ รู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ไม่มีไข้ นอนหลับพักผ่อนได้ รับประทานอาหารได้ ขับถ่ายปกติ โดยจากการตรวจวัดสัญญาณชีพและค่าออกซิเจนของทั้ง 3 ราย ผลเป็นปกติ

 

นายธวัชชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมถึง ประเด็นการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังตามสิทธิขั้นพื้นฐาน ทุกด้านเป็นภารกิจหลักของกรมราชทัณฑ์ โดยในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 กรมราชทัณฑ์ ได้เพิ่มการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสั่งการเน้นย้ำให้เรือนจำทุกแห่งปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้ได้รับการป้องกัน และดูแลรักษาโรคตามมาตรฐานบริการทางสาธารณสุขเช่นเดียวกับที่รัฐจัดให้กับประชาชนทั่วไป ตามมาตรฐานหลักสิทธิมนุษยชนที่ผู้ต้องขังพึงได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังเจ็บป่วยที่อยู่ภายใต้การดูแลของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จะมีทีมแพทย์ พยาบาล เครื่องมือแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์ เพื่อป้องกันโรคพื้นฐานอย่างเพียงพอ กรณีเวชภัณฑ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ได้มีการแจกจ่ายให้ผู้ต้องขังได้ใช้ตลอดเวลา จึงขอให้ประชาชนและสังคมภายนอกเชื่อมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทุกคนอย่างเท่าเทียม และไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด

Related posts