“ธนารักษ์” มอบที่ราชพัสดุบางปิ้งให้ “สตช.” สร้างบ้านพักสวัสดิการตำรวจ

 

 

อธิบดีกรมธนารักษ์ มอบหนังสืออนุญาตให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้ที่ราชพัสดุบริเวณสถานีวิทยุการบินบางปิ้ง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยตามโครงการจัดหาสวัสดิการบ้านพักให้กับข้าราชการตำรวจ

วันนี้ (28 ก.ย.64) นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ มอบหนังสืออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นผู้รับมอบ และมี นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์, พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1, พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผบช.ภ.7, พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร จตร. (สบ8) ปฏิบัติราชการ บช.น., พล.ต.ต.ชุมพล พุ่มพวง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ, พล.ต.อ.อิทธิพล พิริยะภิญโญ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร., พล.ต.ท.ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร A สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าว เป็นที่ราชพัสดุที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรภาค 1 มีความประสงค์ขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป. 598 สป. 608 (บางส่วน) สป. 593 (บางส่วน) สป. 607 (บางส่วน) สป. 592 (บางส่วน) และ สป. 602 (บางส่วน) รวม 6 แปลง ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ประมาณ 100-0-00 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยตามโครงการจัดหาสวัสดิการบ้านพักให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำหรับการมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามเจตนารมณ์ แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 ในการปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดเพื่อประโยชน์ในทางราชการ  โดยปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุทั่วประเทศ จำนวน 2,920 แปลง เนื้อที่รวม 56,819 – 2 – 70.30 ไร่ และในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน อธิบดีกรมธนารักษ์ (นายยุทธนา หยิมการุณ) ได้อนุญาตให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ เพื่อประโยชน์ทางราชการ จำนวนรวม 72 แปลง เนื้อที่ 719 – 2 – 38.30 ไร่

ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ มุ่งหวังที่จะนำที่ราชพัสดุมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนำไปสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ด้านการสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน รวมถึงเป็นสวัสดิการให้ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน

 

Related posts